top of page
186_edited.jpg

CORA-based leveling osteotomy (CBLO) 

מה הרעיון שעומד מאחורי הניתוח?

ניתוח זה מבוסס על מחקר ביומכאני שגילה שהכוח שגורם לפריקה (הcranial tibial trust) מתבטל כאשר המישור המפרקי של עצם הטיביה (tibial plateau) ניצב לציר האורכי של עצם הטיביה. בדומה לניתוחי TPLO מבוצע חיתוך עצם (אוסטאוטומיה) שצורתו חצי סהר בראש עצם הטיביה. החיתוך בעל אוריינטציה הפוכה לזו המתוארת בניתוח ה-TPLO. החלק המנוסר של העצם מסובב על צירו עד למצב שהמישור המפרקי ניצב לציר האורך של עצם הטיביה. העצם מקובעת למקומה החדש ע"י פלטה אורתופדית וברגים.  הניתוח גורם לכך שבמהלך נשיאת המשקל ה-cranial tibial trust מנוטרל ולא מתרחשת סב-פריקה של הטיביה ביחס לפימור. באופן ציורי ניתן לומר שניתוח זה אינו משחזר את הרצועה הקרועה אלא מבטל את הצורך בה.

לאיזה כלבים מיועד הניתוח?
ניתוח CBLO מתאים לכלבים עם קרע ברצועה הצלבת הקדמית. כלבים מגזעים בינוניים וגדולים בהם אובחן קרע ברצועה וחוסר יציבות מפרקית הם מועמדים לניתוח כזה. באופן מיוחד מתאימים מקרים בהם קרע הרצועה הצולבת מופיע בגיל צעיר מאוד (עוד לפני סגירת לוחיות הגדילה של הטיביה) וכלבים בהם הזווית המפרקית של עצם הטיביה קיצונית במיוחד. בחירה בניתוח CBLO תלויה בפרמטרים נוספים שנבדקים בצילומי הרנטגן.

מה דרוש לצורך תכנון הניתוח?
לאחר בדיקה אורתופדית ראשונית של בעל החיים, מבוצעים צילומי רנטגן של הגפה על מנת להעריך את גודל המפרקית (tibial plateau). על גבי צילומי הרנטגן מבוצע תכנון של הניתוח הלכה למעשה. הרדמה לצורך ביצוע הניתוח כוללת הרדמה מקומית לכל הגפה המנותחת המבוצעת ע"י רופא מרדים. בניתוח עצמו מפרק הברך נבחן וקרעים במניסקוס מטופלים (במידה וקיימים). מבצעים חיתוך של עצם הטיביה (על פי התכנון שבוצע בצילומי הרנטגן) סיבוב של העצם וקיבוע שלה ע"י פלטה וברגים.

לאחר סיום הניתוח מבצעים צילומי רנטגן חוזרים על מנת להעריך שוב את מידת התזוזה שבוצעה ואת מיקומם של השתלים. ברוב המקרים הכלבים המנותחים משתחררים לביתם ביום הניתוח או ביום שלאחר הניתוח.

187.JPG
188_edited.jpg

מה כולל הטיפול לאחר ניתוח?
בשבוע הראשון לאחר ניתוח CBLO, הכלב מטופל באנטיביוטיקה ומשככי כאבים. כיוון שכלבים נוטים ללקק את אזור הניתוח, יש לענוד על צווארם קולר אליזבטני עד הסרת תפרי העור שמתבצעת כעבור עשרה ימים. ביקורת ראשונה מתבצעת בדרך כלל כשלושה ימים לאחר הניתוח.
הגבלת פעילות נחוצה כדי לאפשר החלמה של האוסטאוטומיה. הכלב מוגבל להליכות קצרות כאשר הוא קשור ברצועה. בשאר הזמן עליו להיות במנוחה מוחלטת. במקרים של כלב אקטיבי במיוחד, הכלב נכלא בכלוב הטסה במהלך תקופה זו. הגבלה זו מלווה את כל תקופת ההחלמה שאורכת כ12 שבועות. 
הכלב עובר תהליך שיקומי הכולל פיזיותרפיה בייתית או טיפולים במחלקת השיקום ורפואת ספורט של מרכז המומחים. במחלקת השיקום בין היתר, מקבלים הדרכה כיצד לבצע פיזיותרפיה בתקופת ההחלמה ואופציה למענה מיידי לאחר הניתוח. 
כשמונה שבועות לאחר הניתוח מומלץ לבצע צילומי רנטגן לצורך מעקב אחר תהליך הריפוי של העצם. במידה וישנה החלמה תקינה של האוסטאוטומיה, הגבלת הפעילות מוסרת בצורה הדרגתית.

מהם הסיכונים והסיבוכים הקשורים בניתוחי רצועה צולבת?
לצערנו, כל ניתוח יכול לשאת סיכון של כישלון וסיבוכים. אלה יכולים לכלול זיהום, ריפוי עצם לקוי, שבירת השתל, קרע מאוחר במניסקוס ועוד. למרבה המזל, סיבוכים אלה אינם שכיחים כאשר הניתוח מבוצע בידי ידיים מיומנות והרוב המכריע של המקרים מחלים בצורה תקינה ואינו חווה סיבוכים. הסיכוי והסיכון לסיבוכים בטיפול בחיית המחמד שלך יידונו בפירוט במהלך הייעוץ הראשוני עם האורתופד לפני תחילת הטיפול.

מה הם סיכויי ההצלחה של ניתוחי CBLO?
באופן כללי ניתן לומר שסיכויי ההחלמה טובים מאוד. מרבית הכלבים והחתולים שנותחו חוזרים לפעילות מלאה של הגפה המנותחת לאחר תקופת ההחלמה.


 

bottom of page