Anesthesia and analgesia

חלק חשוב ובלתי נפרד מביצוע ניתוח מוצלח הינו הרדמה בטוחה ושיכוך כאבים אפקטיבי. בעבר הרחוק, הסיכון בהרדמה היה משמעותי מאוד, כך לדוגמה בשנות ה70 של המאה הקודמת, דווח על מעל 4 אחוזי תמותה בניתוחים בשדה הווטרינריה של חיות המחמד. ההתפתחות המשמעותית שחלה בשנים האחרונות בתחום ההרדמה הורידה את הסיכויים לתמותה בניתוחים וטרינרים לכ0.1-0.01 אחוזי תמותה בימינו.  
 

הרדמה לצורך ניתוח:

במרכז המומחים פועלת מחלקת הרדמה העסוקה בתכנון והוצאה לפועל של הרדמה יעילה לצד שיכוך כאבים אפקטיבי. בעל החיים המנותח, נבדק ע"י רופא מרדים הבונה תוכנית הרדמה פרטנית המתאימה למקרה הספציפי. רופא מרדים יעריך פרמטרים כמו מצב כללי של בעל החיים, רגישות לתרופות , בעיות במערכת הנשימה, הערכה של בדיקות הדם או בדיקות הדמיה לצורך בניה של תוכנית זו. קיימת שונות רבה בין תכניות ההרדמה המתאימות לכל מקרה. כך לדוגמה ישנם מקרים בהם הרדמה פשוטה או אפילו הרדמה מקומית מספקות את הדרוש על מנת לבצע את הניתוח, אך מנגד, חלק מהמקרים המנותחים נמצאים במצב מסכן חיים עוד לפני ההרדמה. בבעלי חיים אלה דרושה השגחה צמודה וניטור הרדמה קפדני. צוות ההרדמה מעורב באופן פעיל במהלך הניתוח. שימוש בציוד ניטור מתקדם מאפשר למרדים לשנות את מרכיבי ההרדמה תוך כדי ניתוח וכן הרדמה של מקרים בהם ישנו סיכון גבוה בניתוח.
 

טיפול בכאב לאחר הניתוח:

תכנון ההרדמה של מקרה כולל גם את הטיפול בכאב לאחר הניתוח. כיוון שניתוחים עלולים לכלול כאב פוסטאופרטיבי משמעותי, תשומת לב מיוחדת מודגשת לאופן בו הכאב משוכך. שימוש בתרופות שונות מאפשר שליטה על רמת הכאב בזמן הניתוח ואחריו.


הדרכה של צוות מרכז המומחים:

אחד התפקידים החשובים של צוות מחלקת ההרדמה הוא הדרכה של הצוות כולו בתחום. הרופא המרדים מכשיר טכנאים לניטור והרדמה בטוחה של בעלי חיים ואת צוות הרופאים בעדכון על אפשרויות טיפול בכאב בתקופת ההבראה מהניתוח. רופאים שמפנים מקרה, יכולים להתייעץ עם הרופא המרדים לגבי פרוטוקולים של הרדמה ושיכוך כאבים.


בזכות צוות מחלקת ההרדמה המקצועי של מרכז המומחים, מתאפשר ביצוע ניתוחים מורכבים בסיכון מינימלי.