top of page
GDV dog

Gastric Dilatation-Volvulus 

היפוך קיבה בכלבים או Gastric Dilatation-Volvulus (GDV) הוא מצב מסכן חיים. 
לרקע והסבר על המחלה אנא לחץ על הקישור הבא באתר הבית של מחלקת טיפול נמרץ בחוות דעת.

כיצד ניתן לטפל בהיפוך קיבה?

הטיפול בעת חירום בכלב עם GDV כולל שחרור הנפיחות הגזית של הקיבה (ע"י החדרת צינור לקיבת הכלב או נעיצת מחט בקיבה דרך העור) ומתן אינטנסיבי של נוזלים ורידים. לאחר ייצוב ראשוני של בעל החיים הכלב מועבר באופן דחוף לניתוח בו הקיבה מוחזרת למיקומה האנטומי התקין ומקובעת לקיר הגוף הימני בכדי למנוע היפוך קיבה עתידי.

91.JPG
insisional gastopexy.jpg

בתמונות חיבור של הקיבה לדופן קיר הגוף בטכניקת  Incisional Gastropexy

המשך טיפול אינטנסיבי תומך הכרחי לאחר הניתוח. 
למרות שסיכויי ההצלחה תלויים במידה רבה במצב הכלב בעת הכניסה לניתוח, סיכויי ההצלחה הכללים הם טובים מאוד. 

prophylactic gastropexy

לכלבים מגזעים גדולים שלהם יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אם , אב או אחים) שחווה היפוך קיבה, יש סיכוי גבוה מאוד לחוות בעצמם היפוך קיבה במהלך חייהם. מסיבה זו אפשר לשקול ביצוע ניתוח מניעתי. בניתוח זה נעשה חיבור של הקיבה לדופן קיר הגוף (Gastropexy) שלא מאפשר היפוך קיבה עתידי אפשרי. במרכז המומחים לניתן לבצע את הניתוח הפרופילקטי הזה בגישה מינימלית ללא פתיחת הבטן. ביצוע הניתוח בעזרת אנדוסקופ או ביצוע לפרוסקופי מאפשר פגיעה מינימלית בבטן הכלב עם תפרים בודדים. כלבים שעוברים Gastropexy פרופילקטי בשיטה זו משתחררים לביתם ביום הניתוח. 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page