top of page

התמחות היא התמקצעות צרה בתחום ספציפי מתוך כלל תחומי הרפואה הוטרינרית. קיימות התמחויות מוכרות בתחומים שונים כגון: כירורגיה, רפואה פנימית, נוירולוגיה, קרדיולוגיה, אופתלמולוגיה ועוד.  מי שרשאי לגשת לתהליך ההתמחות הוא רופא וטרינר שסיים את לימודי הווטרינריה במוסד אקדמי מוכר. הדרך למומחיות כרוכה בהכשרה אקדמית ופרקטית של מספר שנים, ותלווה תמיד ע"י וטרינר מומחה בתחום אותו לומד המתמחה. החוק בארץ אוסר על רופאים וטרינרים שאינם מומחים להשתמש בתואר מומחה או לרמוז על מומחיותם, אלא אם קיבלו תואר מומחה המאושר ע"י משרד החקלאות.

מי הוא וטרינר מומחה?

תעודת מומחה ד"ר אורי סגל
ECVS logo
תעודת מומחה ECVS יונתן שני

בתחום הכירורגיה והאורתופדיה מוכרים בארץ שני סוגי התמחויות:​​​

מומחיות ישראלית מוענקת על ידי שר החקלאות, למי שעמד בדרישות שנקבעו על ידו. הקריטריונים והדרישות לקבלת תואר מומחיות ישראלית משתנים בין תחומי ההתמחות השונים, אך באופן כללי, הם פחות מחמירים ביחס למסלולי ההתמחות הבינלאומיים. מומחיות ישראלית תקפה אך ורק בישראל ואינה מוכרת מחוץ לגבולות המדינה.

מומחיות בינלאומית היא רמת ההכשרה הגבוהה ביותר שרופא וטרינר יכול לקבל בתחום ספציפי. תכנית ההתמחות מוצעת ע"י מוסד וטרינרי לימודי מוכר, וצריכה להיות מאושרת ע"י גוף בינלאומי  (הקולג' האמריקאי או הקולג' האירופאי) המופקד על התחום. המתמחה בתכנית זו חייב בחשיפה להיקף מקרים מגוון ורחב תוך הדרכה צמודה, המבוקרת ע"י מומחים בינלאומיים בכירים.  תכנית ההתמחות הבינלאומית מתבססת על מסלול הכשרה בן 3-4 שנים לפחות. על המתמחה בתכנית זו לקיים רישום מפורט של המקרים שבטיפולו, להשתתף בסמינרים וכנסים מדעיים, לבצע מחקרים ולפרסם מאמרים בעיתונות המדעית הבינלאומית.

במידה והמתמחה עומד בכל הדרישות שהוגדרו, ועדת ההתמחות מאשרת לו לגשת לבחינות ההסמכה. ההסמכה למומחיות בינלאומית כוללת סדרה ארוכה של בחינות, ונמשכת מספר ימים. מתמחים שעמדו בהצלחה בבחינות אלו ראויים לשאת את התואר "מומחה וטרינרי בינלאומי" - בתחום בו התמחו. תואר זה מוכר בכל העולם.  על פי החוק בישראל, דיפלומה של מומחיות בינלאומית מוכרת באופן אוטומטי ע"י משרד החקלאות גם כהתמחות ישראלית.

ההתמחות הבינלאומי מחייבת חידוש של ההכרה בהתמחות אחת לארבע שנים (Recertification). על מנת לעמוד בדרישות ההכרה המחודשת, המומחה צריך לעמוד שוב בשורה של דרישות הכוללות השתתפות פעילה בכנסים, פירסום מחקרים בספרות המקצועית ועוד.

 

ד"ר יונתן שני וד"ר אורי סגל הם בעלי דיפלומת התמחות בינלאומית מטעם הקולג' האירופאי לכירורגיה European College of Veterinary Surgeons - ECVSלצד היותם מוכרים כמומחים ישראלים במשרד החקלאות.

להלן קישור לרשימת המומחים המוכרים בכירורגיה ואורתופדיה וטרינרית בישראל

bottom of page